Σας Υποστηρίζουμε

Σας Υποστηρίζουμε

Πιστεύουμε ότι όταν σας παραδώσουμε το eshop ή την ιστοσελίδα σας δεν τελειώνει απαραίτητα εκεί η συνεργασία μας. Όπως οποιαδήποτε άλλη σημαντική επένδυση που θα κάνετε έτσι και εδώ χρειάζεστε έναν συνεργάτη που θα βρίσκετε εκεί όταν τον χρειαστείτε. Δέν είναι λίγες οι ιστορίες που έχουμε συναντήσει όπου μετά από την καλή ή κακή παράδοση του έργου, όταν ο πελάτης ήθελε κάνει κάποια μικρή ή μεγάλη αλλαγή ξαφνικά ανακάλυψε ότι βρισκόταν μόνος του... Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα που η κατασκευή της ιστοσελίδας έγινε από κάποιο γνωστό ή φίλο δεν ήταν καν δυνατόν να αποκτήσουν πρόσβαση ούτε στα στοιχεία της φιλοξενίας και του διαχειριστικού της ιστοσελίδας ώστε να μπορέσουν να πάρουν οι άνθρωποι τα κείμενα και τις φωτογραφίες τους.

Ελάτε μαζί μας και χαλαρώστε...
Δημιουργώντας από το 2009 ιστοσελίδες eshops και web portals τις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες και έχουμε καλύψει κάθε αίτημα για παροδική ή διαρκή υποστήριξη ώστε οι πελάτες μας να κοιμούνται ήσυχοι.

Στο γραφείο μας θα βρείτε ένα πακέτο που καλύπτει και τις δικές σας ανάγκες.
Όταν προκύψει κάποιο θέμα που δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε μόνοι σας, θα περιγράψετε το πρόβλημά σας στο τμήμα υποστήριξης και αν μπορείτε να το καλύψετε μόνοι σας θα σας υποδείξουν το τρόπο ή εναλλακτικά θα σας δώσουν μια εκτίμηση του χρόνου και του κόστους που απαιτείτε για αυτό που χρειάζεστε.

Σε κάποιες περιπτώσεις που απαιτείτε αυτές οι εργασίες να είναι επαναλαμβανόμενες υπάρχει η δυνατότητα από το γραφείο μας να συνάψουμε συμβόλαιο υποστήριξης για το συγκεκριμένο σύνολο εργασιών ώστε να μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι.

Επικοινωνηστε τωρα