Κατασκευή Web Portal

Κατασκευή Web Portal

Κατασκευή Web Portal

Το Web Portal είναι μια εξελιγμένη πλήρως παραμετροποιήσιμη ιστοσελίδα της οποίας όλα τα περιεχόμενα λειτουργίες και ιδιότητες μπορούμε μέσα από ένα πλούσιο διαχειριστικό περιβάλλον να το αλλάξουμε κατά περίσταση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας διαδικτυακής πύλης είναι ότι απευθύνεται σε ένα ευρύ και συνήθως εξειδικευμένα θεματικά κοινό με σκοπό τη πληρέστερη ενημέρωσή του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων portals θα μπορούσε να είναι ένα ειδησεογραφική portal, ένα αθλητικό portal, ένα ταξιδιωτικό portal, ένα portal εξειδικευμένο στην υγεία και αμέτρητα άλλα. Η κατασκευή portal μπορεί να είναι ότι ακριβός χρειάζεστε δίνοντάς σας.

Web Portal online ακόμα και με μεγάλο όγκο επισκεπτών

Το portal σας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι online για εκατοντάδες έως και χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες χωρίς να παρουσιάζει κολλήματα, αδυναμίες σύνδεσης, μεγάλους χρόνους αναμονής κατά τη φόρτωση και γενικά προβλήματα εξυπηρέτησης. Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε αναπτύξει τεχνικές βάση των οποίων το portal σας θα είναι full cashed, θα υποστηρίζει reverse proxy, multi cdn και πλήθος άλλων τεχνικών και τεχνολογιών που θα κάνουν το portal σας απλά να πετάει.

Web portal με διαβαθμισμένα δικαιώματα χρηστών και πρόσβαση σε περιεχόμενο ή λειτουργίες

Μια σύγχρονη δικτυακή πύλη παρουσιάζει το περιεχόμενό της στο σύνολο τον επισκεπτών της. Πολλές φορές είναι απαραίτητο κάποιο από το περιεχόμενο της πύλης να είναι προσβάσιμο μόνο απο ένα μέρος των επισκεπτών. Έτσι δημιουργούμε ομάδες μέσα στις οποίες συμμετέχουν ένα μέρος των επισκεπτών της πύλης μας τα οποία έχουν τη δυνατότητα στην αυξημένη αυτή πρόσβαση των πληροφοριών και περιεχομένου ή ακόμα και λειτουργιών της πύλης.
Με αυτό το τρόπο δημιουργούμε ένα portal με ειδικές περιοχές μελών με ειδικά δικαιώματα.

Web portal με δυνατότητα πλήθους τύπων και αριθμού διαφημίσεων

Είτε παρουσιάζεται ειδήσεις, είτε ενδιαφέροντα άρθρα είτε πληροφορίες για το προϊόν ή τις υπηρεσίες σας, το ποιο πιθανό είναι να χρειάζεστε να εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία σχετικές διαφημίσεις. Έτσι θα αυξήσετε τα έσοδα σας μέσα από τις διαφημίσεις που θα προβάλλονται ή θα αυξήσετε τη προβολή του προϊόντος σας.

Web portal με εφαρμογή διαφημιστικών καναλιών στα επιθυμητά τμήματα της πύλης σας

Εκτός από διαφημίσεις γενικού ενδιαφέροντος πολλές φορές είναι προτιμότερο να παρουσιάζουμε διαφημιστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων κατηγοριών με αποτέλεσμα να αυξάνουμε τη σχετικότητα των διαφημίσεων με το κεντρικό περιεχόμενο και συνέπεια την αύξηση των διαφημιστικών εσόδων.

Web portal με αυτοματοποιημένες λειτουργίες, παρουσίαση δεδομένων και υπολογισμών

Όταν απευθύνεστε σε μεγάλο κοινό για πολλούς από αυτούς είναι σημαντικό να μπορέσετε να εκτελέσετε λειτουργίες όπως δημοσκοπήσεις, φηφοφορίες, διαμοίρασμα αρχέιων, Events calendar (ημερολόγιο) και πολλές πολλές άλλες. 

Η κατασκευή Portal για μια επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο όχι μόνο της διαδικτυακής της παρουσίας, αλλά με τη κατασκευή του Portal ίσως θα μπορούσατε να χαράξετε μια νέα δυναμική προσέγγιση στις υπηρεσίες ή και προϊόντα τα οποία διαθέτεται.
 

Το δικό σας web portal τι ακριβός θέλετε να κάνει;
Για περαιτέρω παραμετροποιήσεις, ενσωματώσεις λειτουργιών και απαιτήσεις για το Portal σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας...

Θα βρούμε τρόπο να υλοποιήσουμε ότι μπορεί να έχετε δει αλλού ή έχετε φανταστεί...