Κατασκευή Online υπηρεσιών (Web Application)

 

 

Kατασκευή Online υπηρεσιών (Web Application)

Παραδείγματα Online υπηρεσιών είναι : το web mail, online booking, online διαχείριση μελών σωματείων, εξειδικευμένη επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών, διασύνδεση με το www.skroutz.gr, www.booking.com,  κλπ.
 

Οι Online υπηρεσίες απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

οι οποίοι θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες και πληροφόρηση

είτε σε μέλη είτε στο ευρύ κοινό.

Custom Web Applications Σαν Web Application χαρακτηρίζουμε είτε την σε μεγάλο βαθμό τροποποιημένη ήδη υπάρχουσα στο εμπόριο εφαρμογή, είτε την εκ του μηδενός κατασκευασμένη Online εφαρμογή που παρουσιάζεται και λειτουργεί στην ιστοσελίδα μας. 

Το κόστος και ο χρόνος παράδοσης μιας πρωτότυπης διαδικτυακής εφαρμογής εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος και τη δυσκολία υλοποίησης της εν λόγω εφαρμογής.