Ολοκληρώθηκε η νέα ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου “Α. Κιάτου και Συνεργάτες“

Ολοκληρώθηκε η νέα ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου “Α. Κιάτου και Συνεργάτες“

Ολοκληρώθηκε η νέα ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου “Α. Κιάτου και Συνεργάτες“.
Το παραπάνω έργο δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σχεδιασμό σε minimal γραμμές με responsive layout,διατηρώντας δυνατότητα πλήρης παρουσίασης του γραφείου καθώς και τομείς παρουσίασης των εταιρικών νέων καθώς και πληροφόρησης σχετικών με τις δραστηριότητες του γραφείου.