Δημοσιεύτηκε το Web Portal Ambetios.gr

Δημοσιεύτηκε το Web Portal Ambetios.gr

Το ambetios.gr είναι η νέα ιστοσελίδα του συλλόγου αμπετείου σχολής στην οποία τα μέλη και φίλοι του συλλόγου μπορούν να ενημερωθούν για παρελθούσες και μέλλουσες δράσεις του συλλόγου. Φωτογραφικό υλικό, Βίντεο, στοιχεία επικοινωνίας με παλιούς συμμαθητές. Αυτοματοποιημένες λειτουργίες που αφορούν τα μέλη και φίλους του συλλόγου και πολλά άλλα.

Στο εν λόγω έργο ενσωματώσαμε :

  • Σύγχρονο Responsive Design,
  • Πλήθος κατηγοριών,
  • Αυτοπματοποιημένες λειτουργίες για την αμφίδρομη πληροφόρηση των μελών του συλλόγου