Τι σημαίνει βελτιστοποίηση γραφικών - φωτογραφιών?

Τι σημαίνει βελτιστοποίηση γραφικών - φωτογραφιών?
Τι σημαίνει βελτιστοποίηση γραφικών - φωτογραφιών?

Τα γραφικά και οι φωτογραφίες είτε είναι σε ένα σταθερό υπολογιστή είτε είναι στο διαδίκτυο ή σε μια ιστοσελίδα κλπ, καταλαμβάνουν κάποιο χώρο που κυμαίνεται από κάποια Kilobyte έως κάποια Megabyte.
Όσο ποιο μεγάλο είναι το μέγεθος αυτών των αρχείων τόσο περισσότερη ώρα χρειάζεται για να “κατέβουν” στην περίπτωση της ιστοσελίδας και άρα τόσο ασχημότερη θα είναι η εμπειρία του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Από αυτή την απλουστευμένη ανάλυση καταλαβαίνεται ότι η βελτιστοποίηση των γραφικών – φωτογραφιών είναι αρκετά σημαντική για μια ιστοσελίδα.

Δείτε κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά για την επίδραση του χρόνου φόρτωσης στους επισκέπτες σας.