Τι σημαίνει συμβατότητα με όλους τους browsers?

 

Τι σημαίνει συμβατότητα με όλους τους browsers?Τι σημαίνει συμβατότητα με όλους τους browsers?

Οι Browsers ή αλλιώς περιηγητές που μερικοί από τους πιο γνωστούς είναι (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Google Chrome) έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σχετικά με το τρόπο που αντιμετωπίζουν και προβάλλουν τις ιστοσελίδες ο κάθε ένας από αυτούς. Με άλλα λόγια υπάρχει πιθανότητα αν ο σχεδιασμός μια ιστοσελίδας δεν γίνει προσεκτικά άλλο να είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα βλέπουμε σε κάθε ένα από αυτούς.

Έτσι όταν λέμε για συμβατότητα με όλους τους Browsers εννοούμε ότι με όποιον Browser προσπαθήσετε να δείτε την ιστοσελίδα σας να παίρνετε το ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα.