Τι σημαίνει δυναμική ιστοσελίδα?

 

Τι σημαίνει δυναμική ιστοσελίδα?

 

Κάθε ιστοσελίδα έχει κάποιο περιεχόμενο. Αυτό το περιεχόμενο στις στατικές σελίδες τοποθετείτε εκεί και παραμένει ως έχει μέχρι την επόμενη φορά που θα το τροποποιήσουμε είτε σαν κείμενο είτε σαν σχεδίαση. Τι σημαίνει δυναμική ιστοσελίδα?Σε αντίθεση στις δυναμικές ιστοσελίδες το περιεχόμενο αλλάζει δυναμικά βάση προγραμματισμού που έχουμε κάνει είτε λόγο των καταστάσεων που υπάρχουν, πχ αλλαγή περιεχομένου βάση ημερομηνίας, είτε λόγο δυναμικής προσθήκης ή αφαίρεσης περιεχομένου από τον χρήστη με την χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS).