Τι μπορεί να κάνει μια ιστοσελίδα για μένα?

Τι μπορεί να κάνει μια ιστοσελίδα για μένα?

Αυτή είναι μια ερώτηση που ακούμε κάπου κάπου...

 

Το διαδίκτυο και κατ' επέκταση οι ιστοσελίδες όταν πρώτο δημιουργήθηκαν δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Υποστήριζαν μόνο κείμενο σε μαυρόασπρες οθόνες, και ούτε κατά διάνοια δεν υποστήριζαν γραφικά, εικόνες μουσική ή βίντεο. Ακόμα είχαν σαν σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πανεπιστημίων ή και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Σήμερα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Το διαδίκτυο μπορεί να υποστηρίξει εκτός από κείμενα, εικόνες βίντεο, μουσική, αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο και ότι μπορείτε να φανταστείτε. Μέσα από όλο αυτό το πλήθος των υλικών με την κατάλληλη επιλογή σχεδίαση και διάταξη μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες οι οποίες :

  • να πληροφορούν,
  • να διαφημίζουν τα προϊόντα και υπηρεσίες μας,
  • να πουλούν απευθείας χωρίς την διαμεσολάβηση μας τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες με e-shop,
  • να παρέχουν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες όμοιες με αυτές που συναντάμε στα προγράμματα των υπολογιστών,
  • να δείξουμε ότι η επιχείρησή μας εκσυγχρονίζεται και είναι υγιής,
  • καθώς και να ενισχύουν την εταιρική μας ταυτότητα δείχνοντας την ισχύ της επιχείρησης μας ώστε να μας εμπιστευτούν περισσότερο οι πελάτες μας και να μας υπολογίζουν οι αντίπαλοί μας.

 

Τέλος να προσθέσουμε ότι η ύπαρξη μιας σωστής ιστοσελίδας δίνει επιπλέον προστιθέμενη αξία στην εταιρεία μας ανάλογη με αυτή που θα παίρναμε να αγοράζαμε καινούριο εξοπλισμό ή καινούρια κτήρια 'η τέλος πάντων αν εμπλουτίζαμε ή αναβαθμίζαμε την επιχείρησή μας.