Τι χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να υπάρχει στο διαδίκτυο?

Χρειάζεται τρία πράγματα.

Τι χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να υπάρχει στο διαδίκτυο?

Πρώτον χρειάζεται να αγοράσετε και να καταχωρήσετε το όνομα της ιστοσελίδας σας (Domain Name).
Δεύτερον να ενοικιάσετε το χώρο που θα φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας (Web Hosting).
Και τέλος ή να φτιάξετε εσείς ή να προσλάβετε μια εταιρεία να κατασκευάσει για εσάς την ιστοσελίδα σας.