Τι είναι το SEO?

Τι είναι το SEO?

Τι είναι το SEO?

SEO είναι το ακρωνύμιο του search engine optimization. Αυτό σε απόδοση στα ελληνικά σημαίνει βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης.

Με άλλα λόγια SEO είναι όλες οι ενέργειες εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να εμφανίζεται η ιστοσελίδα σας στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης για συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.