Κατασκευή Portal που πετυχαίνει

Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε επισκεφθεί τουλάχιστον ένα portal από τα πολλά που υπάρχουν, ή μπορεί να είστε ακόμα και τακτικοί χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει κάποιο από αυτά.

 

Μερικά γνωστά παραδείγματα από portals είναι το in.gr, adslgr.com, capital.gr, promitheies.gr , και πολλά ακόμα.

 

Όπως πιθανόν να έχετε εμπειρικά αντιληφθεί ένα portal έχει ως σκοπό να διανέμει πληροφορίες ή και υπηρεσίες διαφόρων ειδών σε εγγεγραμμένους ή ακόμα και σε τυχαίους χρήστες.

Κατασκευή Portal που πετυχαίνει

Ο τύπος των πληροφοριών προς διανομή, ποικίλει περιλαμβάνοντας εκτός από κείμενο, φωτογραφίες, video, εκτελέσιμα αρχεία και πρότυπα λοιπών εγγράφων.

 

Εκτός από όλα τα παραπάνω τα σύγχρονα portals έχουν ενσωματώσει στις λειτουργίες τους και επί μέρους διαδικτυακές εφαρμογές βάση τον οποίων προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους συνδρομητές τους.

 

Ένα σύγχρονο Portal θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον για να είναι ανταγωνιστικό:

 • Σύστημα εγγραφής και απονομής ειδικών προνομίων ανά κατηγορία χρηστών και ανα χρήστη ξεχωριστά.

 • Πολυεπίπεδη διαβάθμιση δικαιωμάτων των χρηστών του.

 • Πλήρες δυναμικά παραμετροποιήσεων σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

 • Δυνατότητα εμφάνισης μέρους σχετικού περιεχομένου με αυτό το οποίο παρακολουθεί ο χρήστης με χρήση συγκεκριμένων παραμέτρων.

 • Δυνατότητα να διανέμει ποικίλο περιεχόμενο εκτός από κείμενο το οποίο κατά προτίμηση θα συνδυάζει φωτογραφίες, video, συνδέσμους παραπομπών κλπ

 • Να μπορεί με αυτόματα τρόπο να υποστηρίζει ενέργειες και λειτουργίες δημοψηφισμάτων, forum, αυτόματης διαχείρισης του λογαριασμού του κάθε μέλους.

 • Αυτοματοποιημένο σύστημα mailing.

 • Newsletters.

 • Σχολιασμό του περιεχομένου του portal

 • Να έχει λιτή σχεδίαση και κατάλληλη διάταξη του περιεχομένου του ώστε ο αναγνώστης να μπορεί μέσα σε λίγες κινήσεις να βρίσκει αυτό το οποίο θέλει.

 • Να προσφέρει πρωτότυπες υπηρεσίες συνδυάζοντας και κάποιο εξειδικευμένο web application ανάλογα το θέμα το οποίο πραγματεύεται.

 

Πέραν όλων αυτών αν ακόμα σκέφτεστε ότι μια διαδικτυακή πύλη ή αλλιώς web portal είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε πιθανότατα θα πρέπει να σκεφτείτε και το ότι έχετε ανάγκη να χρησιμοποιήσετε SEO μια αξιόπιστη εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων να σας υποστηρίζει σε κάθε σας βήμα.