Δυναμική Ιστοσελίδας

Δυναμική ΙστοσελίδαςΚατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας.

Με τον όρο δυναμική ιστοσελίδα μπορούμε να ορίσουμε την ιστοσελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει δυναμικά το περιεχόμενο και λειτουργίες της καθώς και την ιστοσελίδα η οποία ανάλογα με τις απαιτήσεις και λειτουργίες του χρήστη εμφανίζει ανάλογα ή εξειδικευμένο περιεχόμενο. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να προηγηθεί κατάλληλος προγραμματισμός και παραμετροποίηση της ίδιας της ιστοσελίδας ώστε να μπορεί να δώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων για να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να αλλάζει δυναμικά το περιεχόμενο χρησιμοποιούμε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (content management system) CMS, ενώ για την κατά περίπτωση εμφάνιση πληροφοριών στον επισκέπτη της ιστοσελίδας χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα εργαλεία και ανάλογο προγραμματισμό.